TEN Przyczepa W „X-Men: Apokalipsa“ sieht recht überzeugend aus und der Plot scheint auch nicht schlecht, könnte durchaus was werden:

Po Å›wietnie przyjÄ™tym przez krytyków Å›wiatowym hitem X-Men: Days of Future Past, Reżyser Bryan Singer wraca z X-Men: Apokalipsa. Od zarania cywilizacji, byÅ‚ czczony jako bóg. Apokalipsa, the first and most powerful mutant from Marvel’s X-Men universe, zgromadziÅ‚ uprawnienia wielu innych mutantów, stajÄ…c siÄ™ nieÅ›miertelny i niezwyciężony. Po przebudzeniu po tysiÄ…cach lat, On jest rozczarowany Å›wiatem jakim siÄ™ ona znajduje i rekrutuje zespół potężnych mutantów, w tym zniechÄ™cony Magneto (Michael Fassbender), oczyÅ›cić ludzkość i utworzyć nowy porzÄ…dek Å›wiata, nad którym bÄ™dzie panowaÅ‚. Jak los Ziemi wisi w Saldo, kruk (Jennifer Lawrence) za pomocÄ… prof X (James McAvoy) musi prowadzić zespół mÅ‚odych X-Men, aby zatrzymać ich najwiÄ™kszego wroga i ocalić ludzkość przed caÅ‚kowitym zniszczeniem.

wideo Thumbnail
X-Men: Apokalipsa | Official Trailer [HD] | 20th Century Fox