Dyrektor Carmen Losmann ma prawdziwego Nameless Przerażenie zidentyfikowane we współczesnym Å›wiecie pracy. „Ciężko pracować – Play Hard“ ist ein Dokumentarfilm über dieindustriellen Werkstätten von Morgen“: Bez obecnoÅ›ci kontrolÄ…, Zegary lub sztywne wymagania prawdziwych ludzi ukierunkowanych w sektorze high-tech, w komunikacji i produkcji. Mit moderner Büro-Organisation wird die „Zasobami Ludzkimi“ używane doskonale – i ma również zabawy robi to. Losmann führt schöne und neue Arbeitswelten vor, które w przeciwieÅ„stwie do, to, co do tej pory używany. In diesem Paralleluniversum werden raffinierte Strategien und ausgeklügelte Methoden angewandt, aby zoptymalizować wydajność i motywacjÄ™ i zrobić wiÄ™kszość zasobów ludzkich. Zur Story:

W obozach pracy ludzie aseptycznych OsierociliÅ›cie przez nieludzkiego poÅ‚Ä…czeniu uwielbienia i terroru psychicznego jej duszy. Perfidny sposób, to pamiÄ™tam tylko ofiary 10 Lat przed Å›mierciÄ…. Okrutne dystopia, które mogÄ… powstać tylko gÅ‚owÄ™ szaleÅ„ca. Nichts für zarte Gemüter.

gwoździe