Ta ciekawa infografika od Alberto Lucas López pokazuje nam,, że angielski w Å›wiecie nie jest najbardziej komentowanych. Najbardziej natywnie językiem na tym świecie jest chiński wyłącznie numerów, a nawet hiszpański i arabski nie musi chować się za angielskim. Jednakże, nie jest czÄ™sto jÄ™zyk obcy nauczany w szkoÅ‚ach na caÅ‚ym Å›wiecie takie jak angielski, Dlaczego angielski jest najczęściej wystÄ™pujÄ…cym, tylko studiowaÅ‚ jÄ™zyk obcy jest. Logo. Esperanto dzisiaj wydaje się odgrywać żadnej roli, a Austria, nawiasem mówiąc, nie brakuje w języku niemieckim, ale znajduje siÄ™ w brÄ…zowy „Niemiecki Blob“ dolny prawy, Nie oznaczony.

Istnieją co najmniej 7,102 znanych języków na świecie żyje dziś. Dwadzieścia trzy z tych języków są Matka język dla więcej niż 50 miliona osób. The 23 Języki tworzą rodzimym języku 4.1 miliard ludzi. We represent each language within black borders and then provide the numbers of native speakers (in millions) by country. The colour of these countries shows how languages have taken root in many different regions.

Wo in der Welt spricht man eigentlich welche Sprache?