Reddit-Licencjobiorcy whatafinethrowaway udokumentowaÅ‚ pierwszy LSD potknąć jej przyjaciel. Die Menge des konsumierten LSD belief sich auf 200µg und ihr Trip hielt ganze 9 Godzin. W tym czasie powinny one zwrócić autoportretów, tj wyróżniajÄ… siÄ™, jak widzi siebie. Pod wpÅ‚ywem Narkotyki hat sich die Wahrnehmung zusehends verändert. Alle Portraits mitsamt Notizen der beobachtenden Freundin könnt ihr euch Zobacz tutaj. Liczby na górze na zdjÄ™ciu wskazujÄ…, wie lange der Trip bereits anhält. ZA 18 Minut ma nic wiÄ™cej do zapamiÄ™tania, po okoÅ‚o 6/7 Stunden ist etwa der Höhepunkt erreicht. JakoÅ› przerażajÄ…ce i fascynujÄ…ce.

Wpływ leków: 11 Autoportrety w 9 Godziny LSD
Wpływ leków: 11 Autoportrety w 9 Godziny LSD
Wpływ leków: 11 Autoportrety w 9 Godziny LSD
Wpływ leków: 11 Autoportrety w 9 Godziny LSD
Wpływ leków: 11 Autoportrety w 9 Godziny LSD
Wpływ leków: 11 Autoportrety w 9 Godziny LSD
Wpływ leków: 11 Autoportrety w 9 Godziny LSD
Wpływ leków: 11 Autoportrety w 9 Godziny LSD
Wpływ leków: 11 Autoportrety w 9 Godziny LSD
Wpływ leków: 11 Autoportrety w 9 Godziny LSD
Wpływ leków: 11 Autoportrety w 9 Godziny LSD