Colin Furze, wcielony Diodak, jest bunkier zbudowany w swoim ogrodzie. Nigdy nie wiadomo, w tym w bunkrze innego może być jeszcze dobre czasy. Tak więc ze względu Zombie-Apokalipsa i tak…

wideo Thumbnail
Backyard UNDERGROUND Apocalyptic BUNKER