Colin Furze, der Daniel Düsentrieb in Menschengestalt, jest bunkier zbudowany w swoim ogrodzie. nigdy nie wiesz,, w tym w bunkrze innego może być jeszcze dobre czasy. Tak wiÄ™c ze wzglÄ™du Zombie-Apokalipsa i tak…

wideo Thumbnail
Backyard UNDERGROUND Apocalyptic BUNKER