Głównie te pseudonaukowe formatów wideo sÄ… raczej wÄ…tpliwe, ale czasami naprawdÄ™ dobre, dieses hier ist tatsächlich interessant. Wreszcie, zajmuje siÄ™ tematem, dotyczy nas wszystkich czymÅ›. Michael Aranda von der SciShow erklärt uns, ob wir das nicht alle womöglich schon seit WCIÄ„Å» źle, weil der Körper nämlich eher dafür geschaffen ist, während des Kackens zu hocken. To ma sens, ale ponieważ WYMYSŁ der Hose etwas umständlich, Spodnie luźne gówno którym wÅ‚aÅ›nie jest również bardzo nietypowe wolność. Ale w celu podjÄ™cia koniec pierwszej: JeÅ›li wszystko jest w porzÄ…dku, czyni jÄ… to prawdopodobnie sÅ‚usznie… :)

gwoździe
What's the Best Position for Pooping?