Jörg gadżetów nowy wirowania majstrował, Tym razem robi deskorolkę do. Najpierw tnie deskorolce, by następnie ponownie go w potężne spinu, luźny 60 może strzelać mm ołowiu piłki przez płyty wiórowej…

wideo Thumbnail
How To Weaponize a Skateboard (Overkill Compound Slingshot)