Jak wszyscy wiedzieć, są sceny akcji Jackie Chan filmów siać dobre. Nie mniej ważny, bo jak perfekcjonistą samej wszystkiego i, rzeczywiście, tak długo,, Jest tak do momentu, jak sobie wyobrażał. Prawdopodobnie to jest, ale także dlatego,, że jest z serca do. Jackie jest po prostu mistrzem swojego rzemiosła. Poniższy Wideo zeigt uns aus cineastischer Sicht, dlaczego filmy według niego są tak dobre, dlatego nie są w US&Powstały i dlaczego sztuki walki sceny z USA&Na ogół nie działają, jak również…

wideo Thumbnail
Jackie Chan - How to Do Action Comedy