Hier eine einfache Erklärung, w elektrowni jÄ…drowej funkcji, nastÄ™pnie każde 3 Gründen, dlaczego energetyka jÄ…drowa jest straszne jak również niesamowite…

wideo Thumbnail
Nuclear Energy Explained: How does it work? 1/3
wideo Thumbnail
3 Reasons Why Nuclear Energy Is Terrible! 2/3
wideo Thumbnail
3 Reasons Why Nuclear Energy Is Awesome! 3/3