Jak można sterować dziecinne zabawy na zniszczenia w połowie sensowne tory, Lista Slow Mo Guys w tym Wideo: filmy Man wszystkim SuperSlowMotion nam odzwierciedla wynik YouTube. CZEMU? Ponieważ mogą one!

wideo Thumbnail
Lego Plane Crash in Slow Motion - Slow Mo Guys