Brzmienie płyty winylowej to kolejny po prostu. Jak wszyscy, ale prac,Ben pokazuje nam Krasnov z kanału YouTube Nauka stosowana. On ma coś materii bliżej (mikroskop) podjęte i uznane miłosnej relacji między płytą i igły. Bardzo ładne!

wideo Thumbnail
Electron microscope slow-motion video of vinyl LP