Tylko w nastÄ™pujÄ…cy sposób, bo to jest rzeczywiÅ›cie dużo lepszy zakoÅ„czenie…

gwoździe