W rozmowie Alex Gendler TED kilka interesujących zachowań i umiejętności z najnowszych badań słoni przygotowała nas. Mówią, że słoń nigdy nie zapomina. Ale dlaczego?

Ale im więcej dowiadujemy się o słoniach, więcej wydaje się, że ich imponujące pamięci tylko jeden aspekt niesamowitej inteligencji, która czyni z nich jedne z najbardziej społeczny, twórczy, and benevolent creatures on Earth.

wideo Thumbnail
Why elephants never forget - Alex Gendler