Ewoluuje pewno nie tęczy, ale niesamowite rzeczy. Bo jeśli światło spotyka się z lodu, jest gra kolorów, że nigdy tak „tęcza“ należy wyznaczyć. Poniższy Wideo wyjaśnia to, dlaczego…

wideo Thumbnail
This Is Not a Rainbow