Ja już wiem, Dlatego też od dawna nie jest już czysto niech MikoÅ‚aj… ponieważ ÅšwiÄ™ty MikoÅ‚aj istnieje! On jest teraz po prostu stać siÄ™ zbyt leniwy, aby uzyskać wszystkie prezenty i rozpowszechniać i zlecone rodziców. Würde ich nicht anders machen, sam, ponieważ wynagrodzenie jest naprawdÄ™ nieszczęśliwy. A ÅšwiÄ™ty MikoÅ‚aj nie jest miÅ‚e, stara torba, dobro od Dzieci w sercu, typ jest raczej nieco przerażajÄ…cy, vor allem ohne Mütze

gwoździe