Bardzo odkrywcze Wideo von MinuteEarth pokazuje nam,, że biedne miejsca są bardziej zróżnicowane…

wideo Thumbnail
Why Poor Places Are More Diverse