ZdumiewajÄ…cy Anti-Gravity Polak Stepping! :)

wideo Thumbnail
Chodzenie w powietrzu! Niesamowite antygrawitacja biegun stepping!