Wacken - The Movie

"Wacken - The Movie" w reżyserii Nobert Heitker jest duża Theatre Festival, jeżeli dla samych festiwali, PIWO, Ciężki Metal i Blockbuster może inspirować. Ale komu Festiwal ten Å›wiat, aw szczególnoÅ›ci na Wacken Na wolnym powietrzu dotychczas byÅ‚y obce, ma okazjÄ™ doÅ›wiadczyć Wacken poÅ›rednictwem tego filmu. A dla Wacken fanów filmu jest zapewne koniecznością. Oprócz wielu historii na caÅ‚ym festiwalu, sÄ… wystÄ™py i wywiady z Alice Bednarz, WÄ…glik, Deep Purple, Henry Rollins, Motörhead und Rammstein zu hören und zu sehen