Lance Page ist auf in Hawaii mit dem Vulkan Kilauea auf Tuchfüllung gegangen und präsentiert uns hier diese apokalyptischen und gleichsam wunderschönen Aufnahmen. WiÄ™c nigdy nie widziaÅ‚em wulkan.

OgieÅ„ ciÄ…gu jest trzewna, artistic study on the Big Island of Hawaii’s hyperactive Kilauea volcano. I was born and raised on the island and all my life up until last year I hadn’t had the chance to come face to face with her incredible presence.

Many in Hawaii refer to the lava as ‘Pele’, Hawajska bogini ognia. After our incredible experiences at the volcano it’s not hard to see why so many islanders to this day see her as a living breathing thing. ChciaÅ‚em uchwycić jej piÄ™kno i tajemniczość, a także jej niewyobrażalnÄ… wÅ‚adzÄ™ w najlepszy sposób, że wiedziaÅ‚em, jak. ChciaÅ‚em po prostu zobaczyć to robi co robi. I unikajÄ… jakiejkolwiek interakcji czÅ‚owieka i odwróciÅ‚ kamer do ognistej krwi Ziemi.

This six and a half minute film is my best attempt at capturing what it felt like to witness molten rock slowly Palenie down a dense wet rainforest or to peer into a six-hundred-foot-wide lava lake at Kilauea’s summit crater. I’ve never been anywhere else on the planet that demanded as much respect and awareness for the natural environment around me. Jej niespodziewane piÄ™kno i niepokojÄ…ce poczucie zagrożenia byÅ‚y niczym pokory i umieÅ›cić tak dużo w perspektywie. Kilauea naprawdÄ™ Zmiana Moje życie.

gwoździe