W szóstym odcinku „The Walking Dead“ ESKADRA 6 dowiedzieliÅ›my siÄ™,, jak Daryl, Sasha i Abraham zostaÅ‚ wydany, z których możemy rzeczywiÅ›cie od kamienioÅ‚omu-action z rzÄ™du 1 już naprawdÄ™ zauważyÅ‚em coÅ›. Jak widzieliÅ›my w odcinku 6 widziaÅ‚, prowadziÅ‚ swojÄ… misjÄ™, die verbliebene Hälfte der Walkerherde WCIÄ„Å» dalsze przynÄ™ty Aleksandrii, coÅ›, ale zgodnie z planem: Tak wiÄ™c, trzy zostaÅ‚y zaatakowane znikÄ…d przez nieznane, po którym musieli podzielić i Daryl byÅ‚ głównÄ… częściÄ… odcinka podróżujÄ…ca samotnie. Kiedy w koÅ„cu zobaczÄ™ nasza grupa wraz? Zajrzyj tutaj, czyni nas Promo- i filmy zajawka już na imprezach z rzÄ™du 7 odsÅ‚onić!

Vorschau & quot; The Walking Dead" ESKADRA 6, Epizod 7 - Promocja i zajawka

WiÄ™c Daryl dowiedziaÅ‚ siÄ™ w 6. Część Dwight, einem anderen Überlebenden, i know dwóch opiekunów, chyba wszystko – wie wir dank der Comics erahnen können – Część Saviors sÄ… i prawdopodobnie do koÅ„ca sezonu 6 spotkajÄ… siÄ™ razem z Negan ponownie. Doch bevor jene grausame Bande überhaupt so wirklich Thema ist für unsere Helden, Gdy zagrożone z bardzo różnych zagrożeÅ„ – i która jest bardziej nieumarÅ‚ych charakter. W kolejnych filmów dla najbliższych 7. Część widzisz, dass diese uns wieder zurück nach Alexandria führen wird. Promo-Wideo rozpoczyna, że widzimy Rick, który mówi do kogoÅ›: „(Wir müssen es) Złóż teraz!“ Anschliessend führt er fort: „Czy naprawdÄ™ sÄ…dzisz,, możesz zrobić, ohne Blut an deinen Händen zu haben?“ Angesichts dieser Worte liegt natürlich der Verdacht nahe, że mówi o niczym innym jak Morgan, dessen Entwicklung zum friedliebenden stöckchenschwingenden Aikido-Kämpfer erst Thema der vierten Folge dieser Staffel war. BÄ™dzie dwóch starych kumpli tak Wymowa koÅ„cu po wydarzeniach z wilkami? A co oni opracowanie planu przed Walker?

wideo Thumbnail
The Walking Dead Season 6 Epizod 07 6x07 "Głowy do góry" HD promo

Was wir etwas später sehen, jest dość niepokojÄ…ce: Zdecydowanie PamiÄ™tasz go, Kiedy na samym koÅ„cu odcinka 5 krótko zobaczyÅ‚ fragment Å›ciany, gdzie oczywiÅ›cie spÅ‚ywaÅ‚y krwiÄ…? To wÅ‚aÅ›nie ten punkt odkryÅ‚ Rick konsekutywne 7 , gdzie bÄ™dzie na pewno zadać także pytanie, pewnie, skÄ…d ta krew pochodzi… Czy Å›ciana prawdopodobnie nie lub tak gÄ™sty. bezpieczne, jak myÅ›li i krew Walker, NaciÅ›niÄ™cie drugÄ… rÄ™kÄ™, przenika przez nieszczelnoÅ›ci? Oder stammt das Blut womöglich von jemandem innerhalb der Mauern? Nasz MIŁOŚĆ Carol Dziecko Judyty w ramiÄ™ i caÅ‚kiem przerażony wyraz twarzy widzimy, a nastÄ™pnie Walker na ziemi… nawet w obrÄ™bie murów?! Wraz z coraz bardziej intensywne MUZYKA bardzo szybko przechodzi nagle wszystko: Widzimy wiÄ™c Maggie przemyka za rogiem, Rick uruchomić do Å›ciany i krzyczeć: „PrzyÅ›pieszyć! Utrzymuje w ruchu!“, (Podejrzewa siÄ™, że) Michonne, wyciÄ…gajÄ…c katanÄ™ z pudeÅ‚ka, i wiele Walker na stosie, die sich gerade scheinbar irgendwo dagegen drängen

Vorschau & quot; The Walking Dead" ESKADRA 6, Epizod 7 - Promocja i zajawka

Czy tak pozornie bezpiecznych Å›ciany ciÅ›nienie mas nieumarÅ‚ych wokół wciąż po? Oficjalne streszczenie stwierdza na odcinek 7: „Aleksandria jest wreszcie w stanie rozpocząć ciÄ…gnie siÄ™ wraz z powrotem; pokój jest niejako MiÄ™dzy dwie grupy.“ („Aleksandria zarzÄ…dza koÅ„cu, aufzurappeln być racjonalnie ponownie, Nie ma pokoju miÄ™dzy tymi dwiema grupami.“), które rzeczywiÅ›cie brzmi dość pewny siebie. TytuÅ‚ „GÅ‚owy do góry“ Jednak już sugeruje,, że chyba nie wszyscy tak Peace radość naleÅ›ników jest we Wspólnocie! Przeciwnie,, wiÄ™c może „GÅ‚owy do góry“ nämlich wortwörtlich als “Achtung/Aufgepasst” gedeutet werden, z drugiej jednak strony „Wczesne ostrzeganie“ oznaczać, wobei wir wieder beim Thema Midseason-Finale wären… A gdzie sÄ… rzeczywiÅ›cie Glenn, Enid, Daryl, Sasha Abraham, NOT oczywiÅ›cie nadal „do domu“ przybyÅ‚y? Wurden sie absichtlich aussen vor gelassen oder sind sie womöglich der Grund für die Aufregung in Alexandria? Jedno jest, że ludzie z Aleksandrii w „GÅ‚owy do góry“ znowu gdzieÅ› pomiÄ™dzy caÅ‚kowitej rozpaczy i nadziei…

wideo Thumbnail
The Walking Dead Season 6 Epizod 07 6x07 "Głowy do góry" Sneak Peek #1 HD

Przynosi również 7. Odcinek „The Walking Dead“ ESKADRA 6 endlich Licht ins Dunkel und verrät, co siÄ™ staÅ‚o z Glenn Rhee. Hat er überlebt oder ist er wirklich tot? Odpowiedź wydaje siÄ™ jasne już przed emisjÄ… odcinka. W 3. Część widzieliÅ›my, jak popularny charakter po wpadniÄ™ciu do kolekcji biters ziem. Sekunden später zeigt die Kamera schonungslos, Jak Zombies offensichtlich auf ihn stürzen und seinen Bauch aufreissen. Wyrok Å›mierci… a może nie? Po tygodniach oczekiwania, mamy teraz, ale w koÅ„cu odpowiedź i dowiedzieć siÄ™,, jaki los byÅ‚ego spotkaÅ‚o pizzy faceta: Å»ycie Glenn! Wtajemniczeni teraz ujawniÅ‚, już 7. Epizod „The Wall“ widziaÅ‚. W ten sposób tworzy Glenn, sich unter die Mülltonne zu retten und dort zu verstecken, do biter alei OPUÅšCIĆ. Jak mu siÄ™ uda, Wkrótce potem spotyka siÄ™ Enid, die sich auf dem Dach eines Gebäudes versteckt hat. Nawet w 7. Epizod, aby go, den Weg zurück nach Alexandria aufzunehmen. Istnieje jednak inny problem: TA Zombie-Stado wciąż otoczony maÅ‚Ä… spoÅ‚eczność…

wideo Thumbnail
The Walking Dead Season 6 Epizod 07 6x07 "Głowy do góry" Sneak Peek #2 HD