Znajomi, prawo, ale to wszystko jest rzeczywiÅ›cie powiedziaÅ‚, ALBO? Samantha dostaÅ‚ od Jamesa NIEDAWNO PRZY Facebook Dick-Pics za bezpoÅ›redniÄ… Wiadomość geschickt. Ona nie poprosiÅ‚ go, aby. WiÄ™c byÅ‚, MyÅ›lÄ™, że, nie chce ciebie też, sonst würde man ja fragen. James nie obchodzi, denn er hält seinen Penis offenbar für die geilste Schlange der Welt. nie Samantha – A odpowiada na swój sposób. Vielleicht überlegt sich James in Zukunft ja jetzt hoffentlich, którego wysyÅ‚a zdjÄ™cia do swoich otwartych spodnie. Albo jeszcze lepiej, pyta pierwsza, kto chce zobaczyć… ;)

Ostatniej nocy dostaÅ‚am komentarz na temat przeglÄ…du zostawiÅ‚em za piÄ™kny maÅ‚ej restauracji. Kiedy sprawdziÅ‚ moje wiadomoÅ›ci, *BOOM * Niechciana dick pic! I’ve read about these mystical happenings but since I’ve been in a loving, pre-Krzesiwo, trzyletni zwiÄ…zek, I never thought I’d witness the Przerażenie z pierwszej rÄ™ki.

MojÄ… pierwszÄ… myÅ›lÄ… byÅ‚o go zignorować, jak my kobiety uczÄ… siÄ™ od tak mÅ‚odym wieku. But…. OBOK! PostanowiÅ‚em z nim baÅ‚agan i wezwać go na wszystkich swoich Å›miesznych zachowaÅ„ i podwójnych standardów. Ku mojej uciesze, byÅ‚ suckered do debaty!

Åšrodek tarczy! zatopiony! Jako kobieta niechcianego Dick Pic reaguje