Na Laugarvatn Fontana w Islandii można zaobserwować, jak islandzka chleb żytni wypiekany jest w starej drodze…

W moich badaniach „schÅ‚odzenia żywnoÅ›ci Islandia“ (Bardzo prawdopodobnie moja faktyczna Google Wyszukaj) PrzyszedÅ‚em na chleb żytni DoÅ›wiadczenie oferowane w Laugarvatn Fontana Spa, wÅ‚aÅ›nie o godzinie zewnÄ…trz Reykjaviku. Tak, WysÅ‚aÅ‚em e-mail je, iz trochÄ™ przyjazne tam iz powrotem, zorganizowaÅ‚ dzieÅ„ przyjść i film. Å‚atwy! Ten produkujących rzeczy nie było tak ciężko, mimo wszystko.

WiÄ™c mój kuzyn i poszedÅ‚em, i krÄ™ciliÅ›my, i jedliÅ›my gÄ™sta, SÅ‚odki, melasa-y chleb, który Wiktor zabraÅ‚ prosto z piasku stacjonarnego, zwieÅ„czona alarmujÄ…co grubÄ… ciÄ™cia masÅ‚a islandzkiego, który wyglÄ…daÅ‚ jak ser, lecz nie. DowiedzieliÅ›my siÄ™ o aktywnoÅ›ci geotermalnej okolicy Laugarvatn, co przekÅ‚ada „Hot Spring Lake,“ i jak mieszkaÅ„cy z okolicy dzielić sześć geotermalnych „piece“ dla wÅ‚asnego gotowania, jak wolno gotowane jagniÄ™cina.

DoÅ›wiadczenie byÅ‚o niezapomniane, a moim celem z filmem byÅ‚o dzielić siÄ™ z wami. niestety, Mam tylko obraz i dźwięk do pracy z, Tak co'S brakuje tego Wideo jest smak tego chleba, i poczucie gorÄ…cej pary przeciwko swojej minimalnie skórÄ… (Ponieważ pomimo tego ciepÅ‚a geotermalnego, cholera byÅ‚o zimno), i nieuniknione zapach siarki pÄ™kajÄ… od ziemi.

Tragiczne te rzeczy nie mogą być przesyłane do serwisu YouTube (jeszcze) ale mam nadziejÄ™, że udaÅ‚o mi siÄ™ uchwycić i przekazać te dni – jak to miejsce może być zarówno egzotyczne i surrealistyczne jeszcze caÅ‚kowicie bezbarwny; jak to doÅ›wiadczenie może być mocno zakorzeniona na ziemi, ale zupeÅ‚nie rozmarzona. Szary, bezbarwny, drizzly, i magiczne. Jest to dla mnie Islandii. To tylko kolejny dzień na obcej planecie.

gwoździe