Z jego krótkie filmy inspirowane Adam Pesapane, lepiej znany jako PES, schon des öfteren. PochodzÄ…cy z New Jersey Dyrektora, erreichte nicht zuletzt durch seinen preisgekrönten und Oscar nominierten KurzfilmÅšwieże Guacamole“ rozgÅ‚os. Z „Papier“ veröffentlichte er jüngst seinen neuesten Streich, która jest z pewnoÅ›ciÄ… nie tylko zachwyci miÅ‚oÅ›ników samochodów. W tysiÄ…cach (!) zdjÄ™cia na wÅ‚asny wyciÄ…gnąć i kamery, tworzy coÅ›, co wiÄ™kszość nawet nie wypracować na PC. Bardzo duże kino!

PES’s new film for Honda. DziesiÄ…tki animatorów i ilustratorów, tysiÄ…ce oryginalnych rysunków, i cztery miesiÄ…ce pracy. Wszystko w tym filmie jest wykonywana rÄ™cznie i strzeliÅ‚ w aparacie.

gwoździe

Auch das dazugehörige Making-Of ist lohnenswert sich anzuschauen:

gwoździe