Die efektów specjalnych „Marvel’s Jessica Jones“ byÅ‚y czasami bardzo subtelne, tak, że nie sÄ… one czasami odpowiednio zauważyÅ‚. Das Ding an der Brücke? Ich hätte nie gedacht, który jest caÅ‚kowicie utworzony na komputerze. Lub pieczenie Luke Cage. Z wieżowca skoki Jessica Jones byÅ‚o jasne, Tylko, To, co mnie zirytowaÅ‚o, Czy, że piosenka siÄ™ skoÅ„czyÅ‚a tak nagle…

ARVE WADA:
to wszystko ludzie! - Film nie jest dostępny