Was für eine wunderbare Art und Weise einen grossen Künstler zu ehren… gęsią skórkę.

Zbiorowe wstrzÄ…s byÅ‚ odczuwalny kiedy David Bowie przeszedÅ‚ w ubiegÅ‚ym niedziela, kilka dni po jego 69. urodzinach. Natychmiast nawiÄ…zaÅ‚ współpracÄ™ z GaleriÄ… Sztuki Ontario hoÅ‚d Å›piewajÄ…c nasz oryginalny ukÅ‚ad z Space Oddity 500+ Å›piewacy. It all went down last night in Walker Court and here’s how it sounded, spojrzaÅ‚, i czuÅ‚. RIP Starman: to say we’ll miss you doesn’t even scratch the Powierzchnia.

Nagrania dokonano w Toronto 16 stycznia przez chór! Chór! Chór!.

gwoździe