Oko umysłu - Plakat

„Oko umysłu“ Jest to film Joe BEGOS z Grahamem Skipper, Laura Ashley Carter und John Speredakos. Rok 1990 badania do lekarza w Nowej Anglii na terytorium telekinetyczne. Ale on nie boi się nawet przed badaniach u ludzi, którą podaje się surowicę zastrzeżonych. Ale jedna z jego ofiar udaje się uciec i jest określana, zemścić się na swoim oprawcy. Oto jego nowe umiejętności przybył tuż….

wideo Thumbnail
THE MIND'S EYE Official Trailer (2016) Horror