„Śmierć Stalina“ na podstawie powieści graficznej, w oryginalnym francuskim tytułem „Śmierć Stalina“ niedźwiedzie. napisany przez Fabien Nury i zilustrowane przez pracę Thierry Robin została opublikowana w dwóch tomach: agonia (2010) und pogrzeb (2012). Adaptacja filmowa, szkocki reżyser Armando Iannucci akceptowane, powyższy przykład, w kilku odcinkach komedii politycznej formacie „Veep – Wiceprezydent“ Directed doprowadziła. W czarnym humorze przerw satyry w 1953 radziecki przywódca Józef Stalin (Adrian McLoughlin) zmarł w swoim biurze razem i. Ale upadek potężnego stanu oznacza także rozpad imperium? Odpowiednia jego biuro pochówku muszą być zaplanowane. Ale to nie jest długi, się wśród ministrów i polityków wybuchają walki o kontrolę narodu. Niektórzy chcą to doprowadzić do pozytywnych zmian dla Związku Radzieckiego, inne mają bardziej złowrogie zamiary. Jednakże, bez wzglÄ™du na, czy jest to polityk Nikita Chruszczow (Steve Buscemi), zastępca Stalina Gieorgij Malenkow (Jeffrey Tambor), Ogólne Gieorgij Żukow (Jason Isaacs), szpieg Meister Ławrientij Beria (Simon Russell Beale), towarzysz Andreyev (Paddy Considine), pianistka Maria Judina (Olga Kurylenko) lub Stalin Dzieci Wasilij (Rupert Friend) i Svetlana (Andrea Riseborough) Te – wszystkie one mają jedną wspólną cechę: Chcą pozostać pośród sieć intryg i spisków priorytet żywy.

gwoździe