Die persönliche Top 25 rok Dawida Ehrlich jest WCIÄ„Å» przyjemność, ale w tym samym agonii, od tak wielu filmach, nie zaobserwowano w Niemczech…

ARVE WADA:
to wszystko ludzie! - Film nie jest dostępny