Zombies i Jezus są nie różni

Jezus chce jeść jego ciało i pić jego krew.
Zombies want to eat YOUR flesh and drink YOUR blood.

Jezus powstał z martwych.
Zombies propagować powstanie z martwych.

Jezus umarł za nasze grzechy.
Zombies umrzeć dla przyjemności.

BOK 1 von 212