DBD: Komórki – Służący

Obecnie istnieje w „Bell Death of the Day“ die Titelmelodie zum Film „Sin City“ – coś Instrumental w krypcie… :)

wideo Thumbnail
Sin City Theme Song