Lament Configuration Origami

Grossartige Bastelei zum allseits bekannten Würfel, Niestety nie mogÅ‚em znaleźć, który dokonaÅ‚ tego. JeÅ›li wiesz coÅ›, wäre ich für einen KOMENTARZ wdziÄ™czny…

Lament Configuration Origami
Lament Configuration Origami
Lament Configuration Origami

Box. Weź to, to jest twoje. To zawsze było..

DziÅ› wreszcie zrobiÅ‚ dÅ‚ugo oczekiwany pakiet w mail. Teraz to jest w koÅ„cu tutaj, sześcian, pozytywka, moje pudeÅ‚ko Lemarchand lub Konfiguracja Lament nazwie. Der französische Spielzeugmacher Philip LeMarchand soll im Jahre 1749 den ersten Würfel hergestellt und dazu angeblich vierzehn Personen ermordet haben. Die Box selbst ist mehr als ein Schlüssel zum Tor in eine andere Dimension, für manche auch die Hölleder Würfel ist ein meisterhaft gebautes Puzzle. Es ist die Verkörperung des verbotenen Wissens. Secret, das nur durch Besessenheit gelöst werden kann. Sobald das letzte Stück des Puzzles an seinem endgültigen Platz sitzt, wird dessen Geheimnis gelöst und zeigt etwas, powyżej nie byÅ‚o oczywiste – die Hölle der Realität.

Lament Configuration

Podobnie jak w czasie innych artystów, Lemarchand sÅ‚yszaÅ‚ o doskonaÅ‚ym materiaÅ‚em, w którym do pracy, idealne medium, w którym, aby wyrazić swoje talenty. I podobnie jak inne przeklÄ™tych artystów w czasie, Lemarchand nie Å›niÅ‚o siÄ™ co byÅ‚ on stworzyć z tym najdoskonalszym, najbardziej uporzÄ…dkowany materiaÅ‚…

Über die Beweggründe von Philip LeMarchand solche Würfel zu konstruieren entstanden unterschiedlichste Geschichten. Die Lament Configuration soll er für den wohlhabenden Aristokraten Duc de L’Isle, powiedziaÅ‚ byÅ‚y obsesjÄ… czarnej magii, dokonaÅ‚y. Er und sein Lehrling Jacques töten eine Frau und trennen ihr Inneres aus ihrer Haut. L’Isle benutzt dunkle Magie und die Lament Configuration um die Dämonen Prinzessin Angelique in die Haut der Frau zu beschwören. To daje im polecenia, um den Weg zur Hölle frei zu machen. Doch Angelique und Jacques spannen zusammen und verraten und töten de L’Isle. Lemarchand tylko o innej konstrukcji, TA „Elysium Configuration“ rozwijać, um die Dämonen zu zerstören und die „Lament Configuration“ zurück zu stehlen, Ale on jest odkryta. Przed Angelique zamówieÅ„ Jacques, den Spielzeugmacher zu töten, informiert Jacques kaltschnäuzig LeMarchand, że on i jego ród przeklÄ™ty aż do koÅ„ca czasu, wegen des Würfels den er geschaffen hatallerdings überlebt schlussendlich Philip’s Frau.

Lament Configuration

Ponadto „Lament Configuration“ powinny Lemarchand dopóki jego domniemanej znikniÄ™cia w 1811 noch andere Würfel entwickelt haben. Jeder Würfel ist einzigartig, für jede Person ist das Puzzle anderes und erfordert eine andere Lösung, eine Lösung, JednoczeÅ›nie jest rytuaÅ‚. To nie jest Å‚atwe, das Puzzle zu lösen, ponieważ jest to coÅ›, co masz do prawidÅ‚owej pracy i coÅ›, że ktoÅ› naprawdÄ™ chce, tak, że to graniczy z obsesjÄ…. Uważa siÄ™,, Lemarchand że ponad 270 Takie pudeÅ‚ka budowane puzzle, zanim zniknÄ…Å‚. Jak można byÅ‚o oczekiwać, wechseln die Besitzer der Würfel schnell, choć jest kilka kolektorów, które zbierajÄ… przedmioty, żeby je podziwiać i nie sÄ… zainteresowani, pracy na nim, by wyzwolić z nich cud.

Lament Configuration

Tyle… Znajomi, Mam do czynienia teraz z niektórych teologów, nämlich den Mitgliedern des „Postanowienie rany“ („Postanowienie Gash“), welche gemäss ihrer Selbstdarstellung „Naukowcy w dalszych regionach doÅ›wiadczenia“ („Explorers w dalszych regionach Experience“) sÄ…. Zatem czÅ‚onkowie Zakonu wydajÄ… ludzi jako aniołów, anderen Menschen jedoch wie Dämonen („Demony na niektóre – AnioÅ‚y dla innych“), doch sind ursprünglich von religiös neutralem Hintergrund. Ale opisane Zenobiten otrzymane przez różnych filmach z perspektywy chrzeÅ›cijaÅ„skiej demonicznÄ… cechÄ™. Mam teraz zwrócić, mein Puzzle zu lösen um auf die Engel zu treffen, doÅ›wiadczyć przedÅ‚użenie życia i wciÄ…gnąć w labiryncie Lewiatana być…

Box. OtworzyÅ‚eÅ› go. PrzyjechaliÅ›my. Teraz musisz iść z nami, skosztowania przyjemnoÅ›ci. Bez Å‚ez, ProszÄ™. It’s a Odpady dobrej cierpienia. Mamy takie zabytki do pokazania! We’ll tear your soul apart! This isn’t for your eyes! Ah, cierpienie. The SÅ‚odki, sÅ‚odkie cierpienie.

wideo Thumbnail
Musical Konfiguracja Lament Lemarchand za

(Przez Pyramid Gallery)