Tales Draven: MIEJSCE 30 Slug na listach

Tak nie gibts. Czy mój blog w w zeszÅ‚ym tygodniu na listach przebojów w SLUG.ch nadal na kursie 38, Ja w tym tygodniu, bardziej nasycony 8 Plätze noch oben gerutscht und befinde mich nun sage und schreibe auf Platz 30. Wow, Nie mogÄ™ wyjść z zachwytu! 8o

Czas ten okreÅ›la również umieszczenie w poprzednim tygodniu, MIEJSCE 38, WiÄ™c z tego powodu, wszystko powinno być zgodne. Ostatni raz byÅ‚em tam sooo nie wiem. Erstaunt bin ich über die wöchentlich bessere Platzierung meines Blogs. Hätte ich niemals erwartet. Ale jeszcze bardziej cieszÄ™ siÄ™,!

Lepszy wynik znowu jestem bardzo zadowolony rzeczywiÅ›cie :) Obchody sÄ…, Ogi powiedziaÅ‚ kiedyÅ›, Obchody sÄ…, teraz mówi również Draven! Und besonders freue ich mich über meine werte Leserschaft, co mój blog tak interesuje a nastÄ™pnie wiernie! Da möchte ich doch auch mal wieder ein dickes Danke schön OGŁASZAĆ! 8)

Tales Draven auf Platz 38 w Slug

ByÅ‚em w zeszÅ‚ym tygodniu z mojego bloga jeszcze przedmiotu 50, Ja w tym tygodniu, ale solidny 12 Plätze noch oben gerutscht und befinde mich nun mit meinen Blog bei SLUG.ch na przestrzeni 38. Wow, Jestem zdumiony! 8o

Ale gdybym tak spojrzeć na umieszczenie w poprzednim tygodniu w Slug, stoi 66 – Hmm, OSOBLIWY, lub po prostu miaÅ‚em wieprzowinÄ™? :Å›winia:

JAKKOLWIEK WCIÄ„Å», auf alle Fälle freut mich eine solche Platzierung und sowas wird selbstverständlich entsprechend gefeiert und meiner werten Leserschaft dankbar zugeprostet! Auf weitere schöne Stunden und Blogartikel :pijany:

I’m back. MIEJSCE 50 auf SLUG żywo

Jo maj, Nic dziwnego, można nadal :) Czy mój blog powrotem w dzieÅ„, kiedy byÅ‚em jeszcze w mojej pracy pracy wykonanej Bloggera, NA MIEJSCE 22 Wykresy, byÅ‚ tam po POCHÓD zur eigenen Domain für laaange Zeit verschwunden.

JEDNAK Draven powraca :) W tym tygodniu mój blog jest z powrotem na listy przebojów i tym MIEJSCE 50, Umieść w zeszÅ‚ym tygodniu na 66…

To posuniÄ™cie WCIÄ„Å» także ponosi straty, ma na ogół prawdopodobnie jest już trochÄ™. Ale zawsze jest to nowy poczÄ…tek. Nowy poczÄ…tek z poczÄ…tku i to teraz wydaje siÄ™, że jeszcze tak grać, dass sich meine Domain auch wieder auf SLUG Blicken lässt.

Vorallem möchte ich aber meinen treuen Lesern danken! CieszÄ™ siÄ™ na niÄ… szybko jeden Tag bei mir zu Besuch und es würde mich auch sehr freuen, Gdybym nadal budzÄ… zainteresowanie czytelników oceny, denn ich möchte euch – jak ja – dÅ‚ugo dostawa ekscytujÄ…ce i szalone artykuÅ‚ach i wypowiedziach.

MIEJSCE 22 auf SLUG Live für Dravens Tales

Nun habe ich doch gerade erst über das neue Slug żywo Czytać, reprezentujÄ…cych w czasie rzeczywistym, blogi i ksiÄ™gowe obecnie szczególnie przyciÄ…gajÄ… wielu czytelników, a oto – Drum-roll – mój blog (Jeszcze ze starego adresu Blogspot) jest na dobrej drodze 22!

Wow, so weit vorne hätte ich meinen Blog aber niemals nicht erwartet. DziÄ™kujÄ™ czytelnictwa wartoÅ›ci :)