Sock Puppet Parodia: Anarchia w Wielkiej Brytanii - Sex Pistols

Sock Puppet Parodia: Anarchia w Wielkiej Brytanii – Sex Pistols

Nieważne Boraks, it's the Sox Pistols! Grossartige Parodie von Sock Puppet... :) ...
Daj mi wszystko ➔