I'm not bad. I'm just drawn that way!

Nie jestem zły. Jestem po prostu wyciągnąć w ten sposób!

Jeśli sprowadzić Jessica Organa, bin ich Roger Solo... :) ...
Daj mi wszystko ➔