DBD: Karmageddon - Demaskatorzy

DBD: Karmageddon – Demaskatorzy

Heute gibts für euch MuckRaker aus Atlanta mit ihrem Stoner Metal und dem Song "Karmageddon" z tej samej pÅ‚yty, które w 16. StyczeÅ„ 2016 ...
Daj mi wszystko ➔