Napalone Siech

NIEDAWNO I zostaÅ‚ poproszony przez kolegów z dużej Canton, to, co jest w rzeczywistoÅ›ci „s napalone Siech“ jest. W celu zapewnienia jasnych informacji MEN, Google nastÄ™pujÄ…ce razem:

Napalone Siech, Termin ze szwajcarskiego dialektu.

Definicja:
Siech – „RODZAJ“ (GRUBY, zwykle w poÅ‚Ä…czeniu z „zrogowaciaÅ‚y“ (express szacunek), „blööde“ (express pogardy) ALBO „huere“ (jako ogólne przekleÅ„stwa, jak na przykÅ‚ad. „PRZEKLĘTY!“). Siech oznaczało pierwotnie „Chory“, które pochodzi z okresu niemocy.

CHERLACTWO (Middle-wysoko-niemiecki: siechtuom) odnosi siÄ™ do stanu przewlekÅ‚ego, cierpieć osłabiającego procesy chorobowe prowadzące. Etymologicznie, sÅ‚owo to jest zwiÄ…zane z chorobÄ….

W przeszÅ‚oÅ›ci, (11. DO 18. Jh.) Dhinsiacanda kapelusz na uwadze Siachenhäussern (Mieści również Kotte, Gutleutehäuser) STRESZCZONY, czÅ‚owiek – czasami sÅ‚usznie – obawy zarażenia.