DBD: Dancing With Tears In My Eyes - Freedom Call

DBD: Dancing With Tears In My Eyes – Freedom Call

Już przy piosenka pop Ultravox jest niesamowite. Ale to power metal pokrywa jest lepsze światy, ie z) czystsza Metal ;) und b) ...
Daj mi wszystko ➔