DBD: Trollhammeren – Finntroll

NIBY WCIĄŻ są dostępne w ramach „Bell Death of the Day“ TA Lyrics równą. Jak przystoi do tej piosenki, Kurs tylko raz w Szwedzki. TROLLHAMMAREN!!!

Wśród cieni dosiada bestii.
Jak czarny drzewa.
Ściskając mocno potężny młot.
Out for słabej krwi chrześcijańskiej.

TROLLHAMMAREN!
TROLLHAMMAREN!

Trollhammer znowu zamiata!
Wyciąć, brat ponownie!
Posłuchaj ostatni krzyk –
Troll Hammer jest tutaj!

TROLLHAMMAREN!

On nie jest człowiekiem.
Nie kruchy i słaby jak ty.
Będziesz bezsilny.
Brak oczu widzi swój koniec.

TROLLHAMMAREN!
TROLLHAMMAREN!

Następnie wziął ciemność.
Obawiając zimne palce mróz.
To chwyć i utrzymują.
Podczas nadchodzącej zimy.

TROLLHAMMAREN!
TROLLHAMMAREN!
TROLLHAMMAREN!

A teraz dla tych spośród was,, które nie mają potężny szwedzki, słowa w języku angielskim:

Wśród cieni, a jeździ bestia.
Jako czarny trzy.
Chwyta mocno potężnym młotem.
Out for słabej krwi chrześcijańskiej.

HAMMER TROLL
HAMMER TROLL

Młot troll znów ogarnia!
Ściąć, brat ponownie!
Konsultuje się z ostatniego numeru –
Młot troll jest tutaj!

HAMMER TROLL

Nie jest człowiekiem.
Nie kruche i słabe, jak ty.
Będziesz bezsilny.
Brak jednak oczy widzieć.

HAMMER TROLL

Since the ciemność inherited.
Obawy that frost’s cold fingers.
Jak chwyta i jednocześnie powstrzymać wątrobę.
Podczas przyszłej zimowej nocy.

HAMMER TROLL
HAMMER TROLL
HAMMER TROLL