Cytat dnia

Najpierw byÅ‚ upadek cywilizacji: anarchia, ludobójstwo, głód. Potem, kiedy wydawało się rzeczy nie może być gorzej, mamy plagÄ™. Åšmierć Living, szybko zamykajÄ…c swój pięść na caÅ‚ej planecie. Potem usÅ‚yszeliÅ›my plotki: że ostatnie naukowcy pracujÄ… nad lekarstwem, które mogÅ‚yby zakoÅ„czyć plagÄ™ i przywrócić Å›wiat. Przywrócić? Dlaczego? I jak Å›mierć! ChciaÅ‚bym nÄ™dzÄ™! Podoba mi siÄ™ ten Å›wiat!

Fender Tremolo