DBD: Niewiele kommet Dzieci – Koroner

Uroczystości dziś na specjalną okazję jest dostępna w ramach „Bell Death of the Day“, TA Koroner Z „Niewiele kommet Dzieci“ aus dem Album Punx Masakra Alemania (1986). Merry Christmas jeden i wszystkie!

wideo Thumbnail
Koroner - Niewiele kommet Dzieci