DBD: Stan daremny - archaiczny

DBD: Stan daremny – archaiczny

Arkaik grać technical death metal i publikuje w dniu dzisiejszym swój album "Nemethia". Od tego pochodzi poniższy film o utworze "Stan daremny" ...
Daj mi wszystko ➔