Po Fan-Edit von Praca Willins cierpi, w oryginalnych filmach, pod Zacka Snydera „obsesja Moments“, ohne tatsächlich Szenen zu drehen, przytrzymaj ten moment. Jeżeli fan-edytować filmy „CzÅ‚owiek ze stali“ oraz nadczÅ‚owiek-akcji „Ordynans v Superman“ znacznie lepsze czyni z Crap of Snyder, ale nie da siÄ™ go uratować…

Jak wiele, ByÅ‚em mniej niż zachwycona Batman V. nadczÅ‚owiek. The Ultimate Edition byÅ‚ znacznie bardziej spójna, ale to byÅ‚ zasadniczo taki sam film. This was a very dark story about Batman wanting to kill Superman… and Superman being kind of a dick most of the time. And while I wasn’t a huge fan of Man of Steel either, Ja sÄ…dziÅ‚em, że miaÅ‚ kilka bardzo wielkich momentów Superman, których brakowaÅ‚o BvS. PostanowiÅ‚em spróbować poÅ‚Ä…czyć materiaÅ‚ z obu filmów, skupiajÄ…c siÄ™ na swoich mocnych stronach i usprawnienie narracjÄ™ do powstania i upadku Superman.

OdkÄ…d zaczÄ…Å‚em z Man of Steel (2.2 godzin) Batman V. nadczÅ‚owiek: ultimate Edition (3 godzin), utrzymujÄ…c czas docierania do 2.5 godzina byÅ‚a niemaÅ‚ym zadaniem. A lot of plot wasn’t used (WiÄ™kszość sekwencji Krypton, walka Smallville, poletko Afryki, the jar of pee…), ALE Ponieważ główne wÄ…tki, które prowadzÄ… do 3 akcie Batman V. Superman pochodzi bezpoÅ›rednio od bitwy w Metropolis (rozbitego statku KryptoÅ„czyk, kryptonit z silnika Å›wiatowej, Batman’s distrust of Superman’s power) ZdecydowaÅ‚em siÄ™ doskonalić w tych punktach historia jako rdzeÅ„ narracji dla Man of Tomorrow. Kilka scen zostaÅ‚o zreorganizowane lub przerobione, aby pasowaÅ‚y do ​​nowej struktury narracyjnej i lepiej splot materiaÅ‚u z dwóch filmów razem. Na przykÅ‚ad: Batman / Bruce Wayne zostaÅ‚ wprowadzony w 1 akcie, Superman doesn’t put on his suit until Zod appears, Lex Luthor współdziaÅ‚a z KryptoÅ„czyk wczeÅ›niej statek, the dour shots of Superman’s heroism from BvS are used much more optimistically, and the flashback to Pa Kent’s death is utilized very differently, żeby wymienić tylko kilka zmian w strukturze.

gwoździe