Gdy aktorzy mówiÄ… do siebie, wziąć je w folii lub serii wielu ról i spotkać ze sobÄ… bezpoÅ›rednio. To jest nie tylko teatralnie interesujÄ…ce, ale także technicznie. Burger Fiction zebraÅ‚a kilka przykÅ‚adów. Niestety, bez serii, to z Orphan Black brakuje poczesne przykÅ‚ad. niemniej interesujÄ…ca, tym bardziej, że nie może WCIÄ„Å» zauważyÅ‚ w filmie… ;)

gwoździe