Kyle Shearrer dał zusmmen z ojcem szturmowców pracy oraz w sposób Seria 27 Zatrzymani zdjęcia, jak wojska do rozpakowania i montażu choinki, damit Darth Ojciec diesen anschliessend inspizieren kann.

Szturmowcy zbudować choinkę razem
Szturmowcy zbudować choinkę razem
Szturmowcy zbudować choinkę razem