BB-8 z Sphero odkrywa Å›wiat. Co znajduje siÄ™ na, gdy Astromechdroid z galaktyce, Zabiera marmuru, pokazuje nam nastÄ™pujÄ…ce clip…

gwoździe