Pan Schell Gordon Lewis byÅ‚ czÄ™sto „Godfather of Gore“ zadzwoniÅ‚ i odwróciÅ‚ pierwszy splatter historiÄ™ filmu. Teraz filmowiec US dojrzewa 87 Lat zmarÅ‚. Reżyser filmów „ÅšwiÄ™to krwi“ A „Two Thousand Maniacs!!“ zmarÅ‚ w swoim domu w Pompano Beach, Florida, Jego rzecznik powiedziaÅ‚ James Saito.

Splatter/Gore-Begründer Herschell Gordon Lewis ist tot

H.G.Lewis miaÅ‚ krwiÄ… Trylogii (ÅšwiÄ™to krwi (1963), 2000 Maniacs! (1964) und Color Me Blood Red (1965)) wynalazÅ‚ splatter / gore podgatunku poczÄ…tku lat 60.. Für seinen ersten Film „Premier Czas“ (1959) war Lewis als Produzent tätig. Potem zaczÄ…Å‚, pracować jako reżyser. Z „ÅšwiÄ™to krwi“ odwróciÅ‚ siÄ™ pierwszy w historii gore. jego filmy, która pochodzi z niskimi kosztami produkcji, zamieniÅ‚y siÄ™ w krew, Przemocy i nagoÅ›ci. Z Krwi ÅšwiÄ™to Lewis zaatakowaÅ‚ wysokÄ… kulturÄ™ w kinie; jego film, in dem ein ägyptischer Caterer Kobiety tötet, um sie für obskure Rituale zu RZECZ procesowi, sorgte seinerzeit praktisch ausnahmslos für Empörung. Z Herschell Gordon Lewis elegancja skoÅ„czyÅ‚a.

Splatter/Gore-Begründer Herschell Gordon Lewis ist tot

Już w Przyczepa W „ÅšwiÄ™to krwi“ publiczność zostaÅ‚ ostrzeżony: Kto urzÄ…dzenia Å‚atwo z gniazda lub masz problemy z sercem, möge jetzt den Saal verlassen; również Dzieci a kobiety w ciąży powinny, co widać teraz, nieodpowiedni. Ein stümperhafter Affront gegen den Feingeist sei das, w każdy sposób amatorski pracy, nie mówiÄ…c już o pisarza dość. Prawdopodobnie wszystko prawda, aber es bereitete den Weg für eine vor Produktivität sprudelnde Grindhouse-Szene, ohne die es jemanden wie Quentin Tarantino heute nicht geben würde. W filmie H.G.Lewis poszÅ‚o do punktu, nicht nur spritzte das rot leuchtende Kunstblut über die Leinwand, również byÅ‚y wzmacniane- und arglose Opfer – meist FACET, hübsche, zumeist leicht bekleidete Frauen – von einem gewissen Fuad Ramses, dem Inhaber eines kleinen ägyptischen Catering-Services, wyjÄ…tkiem wrÄ™cz z dÅ‚ugim nożem rzeźnika. Alles war zu sehen und die Verletzung und Zerstückelung des menschlichen Leibes nicht länger ein Tabu im Film.

gwoździe

der 1929 w Pittsburghu, Pennsylvania geborene Regisseur wusste um die verstörende Wirkung der Gewalt und er setzte sie, to byÅ‚o jego rzeczywiste odkrycie, ich Schauwertes ponieważ. Tylko że przyszedÅ‚ do niego, WÄ…tpliwoÅ›ci moralne o swoich dziaÅ‚aniach nie miaÅ‚. przyszedÅ‚ Film przeszkolonych dziennikarz byÅ‚ raczej spokojny. Po ukoÅ„czeniu studiów, uczyÅ‚ literaturÄ™ angielskÄ… na Uniwersytecie Mississippi, ale szybko nudzi z uczniami, er begann für Radio und Fernsehen zu arbeiten und drehte schliesslich einige Erotik- i filmy softcore. zrozumiaÅ‚, że przy niskich kosztach produkcji, ale ogromne wartoÅ›ci wskazaÅ„ dobre pieniÄ…dze. W koÅ„cu przyszedÅ‚ do explicite, pewnym stopniu pornografisierten przemoc wszelkiego pojawienia.

Splatter/Gore-Begründer Herschell Gordon Lewis ist tot

NA „ÅšwiÄ™to krwi“ a nastÄ™pnie inne brutalne ekscesy, „Scum of the Earth!“ (1963), „A Taste of Blood“ (1966), „Makabryczne Twosome“ (1967), „She-Devils on Wheels“ (1968) A „The Wizard of Gore“ (1970). W latach 70., Lewis pracowaÅ‚ w branży reklamowej, dopiero w nowym tysiÄ…cleciu zwróciÅ‚ siÄ™ do produkcji filmowej i odwróciÅ‚ „Krew Feast 2“ (2002) JAK I „UH-Oh Pokaż“ (2009). Horror komedia „BloodMania“, gdzie ostatnio pracowaÅ‚, niestety nie mógÅ‚ dokoÅ„czyć. Chociaż Lewis przybyÅ‚ z jego orgiach rozpryski nigdy w głównym nurcie kina, wpÅ‚ynÄ…Å‚ jednak szereg ważnych dyrektorów, przede wszystkim John Waters, Roberto Rodriguez, Quentin Tarantino i James Gunn. gut Macha, Herschell – und danke für das massenhafte Blut!

gwoździe

ARVE WADA:
to wszystko ludzie! - Film nie jest dostępny

Splatter/Gore-Begründer Herschell Gordon Lewis ist tot