Te trzy zbiorniki Julian Oliver stören die Signale von GSM, WiFi i GPS, a zatem mieć znaczÄ…cy nazwy takie jak „Brak sieci“ (GSM), „Nie Internet“ (WiFi), „Bez sensu“ (GPS) und stehen im Château d’Yverdon in der SZWAJCARIA

Zbiorniki sygnału Jammer (GSM)
Zbiorniki sygnału Jammer (WiFi)
Zbiorniki sygnału Jammer (GPS)