W zaledwie 6 Sekund od chwili rozpakowania do zakończenia pokazuje nam, jak korzystać z Mario Culibrk Selfie trzymać prawidłowo. Faktycznie, więc jest Selfie stick naprawdę proste urządzenie, zwłaszcza jeśli trzymać się następujących instrukcji!