Przed przystÄ…pieniem do tych rosyjskich specjalistów Martial trzeba wziąć pod oÅ›miu… :)

wideo Thumbnail
Я ссался над этим роликом даже после 3 просмотра