Bamm! Trafić w sedno…

Role Playing
(Przez Rozweselić, Emo Kid)